Structured Water Interesting facts: In person interview with Dr Khadar by Dr Khadar Lifestyle groupCOPYRIGHTS RESERVED*** Interesting facts about Structured water (About 12 min video) – In person interview with Dr Khadar at his home and clinic by our Dr …

21 Comments

  1. ಮೊದಲಿಗೆ ಖಾದರ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪದ್ಮಜ ಮಾಡಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ..ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ..ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ…ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯಾದಾತರು ನೀವು ..ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಹಾಕಿ..ನಿಜವಾದ ಸೈನ್ಸ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದ..

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*